Istoric 

La 17 martie 2009 în Republica Moldova a intrat în vigoare o nouă lege care stabileşte structura organizaţională a serviciului procuraturii şi care prevede formarea unei instituţii autonome numită Consiliul Superior al Procurorilor (CSP)

 În octombrie 2010 Oficiul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR) a Organizaţiei pentru Cooperare şi Securitate în Europa (OSCE) a iniţiat un proiect de două luni cu scopul de:

1. a evalua plasarea instituţională a CSP în cadrul Procuraturii Generale (PG).

2. a acorda asistenţă tehnică imediată CSP acolo unde este necesar şi solicitat.

3. a evalua necesităţile CSP;

4. a elabora un raport pentru ODIHR privind constatările echipei proiectului, insclusiv recomandări concrete referitoare la faptul cum pot fi soluţionate deficienţele identificate.

„Noua lege” reprezintă o îmbunătăţire semnificativă în comparaţie cu „legea veche”, deoarece prevede crearea CSP şi a Colegiilor de Calificare şi Disciplinar de pe lângă acesta. Luarea deciziilor privind numirea, promovarea, recunoaşterea meritelor, instruirea şi sancţionarea disciplinară a procurorilor nu mai aparţine exclusiv PG. În consecinţă, procuratura este o organizaţie mai democratică.