Alexandru MARIȚ
Conferenţiar universitar în cadrul ASEM, Facultatea "Economie Generală și Drept" Departamentul Drept
Corneliu BRATUNOV
Procuror, adjunct al procurorului-şef al Procuraturii municipiuluiChişinău, şef al Oficiului Rîşcani
Marcel DIMITRAȘ
Procuror-şef al Secţiei reprezentare în procedurile non-penale şi implementare CEDO a Procuraturii Generale