IP
Nu este membru:

Articolul 891 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură

(1) Inspecția procurorilor este un organ din subordinea Consiliului Superior al 
Procurorilor, care este constituit din 9 inspectori și dispune de autonomie funcțională.

[…]

(9) Inspecţia procurorilor are următoarele competențe:
a) efectuează verificarea activității procurorilor și activității organizatorice a procuraturilor;
b) examinează sesizările cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare;
c) se autosesizează cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare;
d) prezintă dosarul disciplinar în fața Colegiului de disciplină și etică, a Consiliului Superior al Procurorilor și a instanțelor de judecată cu dreptul de a contesta în condițiile legii hotărârile pronunțate;
e) efectuează, la solicitarea Consiliului Superior al Procurorilor, verificări privind independența și reputația procurorilor;
f) studiază temeiurile respingerii de către Președintele Republicii Moldova a candidaturii propuse de Consiliul Superior al Procurorilor pentru numirea în funcția de Procuror General sau, după caz, în funcția de Procuror General interimar, cu prezentarea unei note informative Consiliului Superior al Procurorilor;
g) prezintă Consiliului Superior al Procurorilor, până la data de 31 martie a anului în curs, raportul anual cu privire la activitatea sa în anul precedent, care se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor;
h) are alte atribuții prevăzute de legislație sau regulamentele de activitate.