Conform art. 88 din Legea Nr. 3 din  25.02.2016 cu privire la Procuratură, Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor are următoarea competență:

  •  stabilește programul de evaluare a activității procurorilor; 
  •  examinează dosarele procurorilor supuși evaluării, actele prezentate de către aceștia și actele referitoare la aceștia; 
  •  organizează și desfășoară interviuri cu procurorii supuși evaluării; 
  •  adoptă hotărîri cu privire la procurorii supuși evaluării.