Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor (în continuare - Colegiul)

activează în baza Legii nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură (în

continuare - Legea), prezentul Regulament și altor acte normative care

reglementează activitatea acestuia.

1.2 Colegiul are drept scop selecţia şi cariera procurorilor. Colegiul are

competențele prevăzute de art.87 din Lege.

1.3 Colegiul activează în subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (în

continuare - Consiliul) și este finanțat din bugetul Consiliului. Lucrările de

secretariat ale Colegiului sunt asigurate de către aparatul Consiliului. Un

membru al secretariatului Consiliului este secretarul ședințelor Colegiului.

1.4 Colegiul prezintă Consiliului, anual, până la data de 05 februarie, un raport

despre activitatea sa în anul precedent, care ulterior se publică pe pagina

web oficială a Consiliului.