Dumitru OBADĂ

 

Stimați vizitatori ai site-ului www.csp.md,


Pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor este destinată facilitării dialogului cu societatea și reprezintă o platformă online utilă, în egală măsură, procurorilor și publicului.

Ne bucurăm pentru interesul sporit pe care îl manifestați accesând această pagină și sperăm că preocuparea pentru dezvoltarea culturii juridice, prin manifestarea unui activism social-juridic constant, va deveni un element indispensabil idealurilor statului de drept.

Consiliul Superior al Procurorilor susține necesitatea transparentizării proceselor instituționale și este determinat să își sporească capacitatea de a reacționa pentru a apăra procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independența sau imparțialitatea. 

În spiritul standardelor de eficiență și transparență, Consiliul are pe agenda priorităților oferirea unui serviciu public de calitate cetățeanului, prin acțiuni care să răspundă așteptărilor societății, din perspectiva competențelor ce-i  revin. 

Consiliul Superior al Procurorilor reafirmă, pe această cale, că una dintre liniile directoare ale prezentului mandat este reprezentată de crearea instrumentelor care ar spori calitatea şi eficiența activităţii Consiliului, în calitate de organ reprezentativ și de autoadministrare al procurorilor.

Exprimăm toată deschiderea pentru identificarea, prin dialog, a celor mai bune soluții de dezvoltare constantă a procesului de constituire, funcționare și asigurare a autoadministrării sistemului Procuraturii.

Fiind conștienți de faptul că accesul la informație reprezintă un drept inerent înfăptuirii unei justiții echitabile, vă asigurăm că această platformă va constitui un mijloc de interacțiune favorabil consolidării încrederii publice în sistemul de drept.

 

Cu gânduri bune,
Dumitru OBADĂ