Pavel ȚURCAN
Doctor în drept, conferentiar universitar, Facultatea de Drept a Universitatii de Stat din Moldova, Departamentul Drept Public