La data de 16 iulie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor și Asociația pentru Protecția Vieții Private au semnat un Acord de colaborare pentru sporirea capacităților instituționale în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
Obiectivele Acordului vizează cooperarea în vederea promovării principiilor de protecție a datelor cu caracter personal, perfecționării și armonizării cadrului normativ instituțional referitor la protecția datelor cu caracter personal în procesul activităților desfășurate.  

Angajamentele asumate de părți includ schimbul de experiență, organizarea și desfășurarea seminarelor, crearea grupurilor de lucru comune, ce vor contribui la implementarea prevederilor și cerințelor regulatorii în domeniul protecției datelor cu caracter personal, raportate la exigențele principiului transparenței în activitatea Consiliului Superior al Procurorilor.

Acordul a fost parafat de Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Angela Motuzoc și de Președintele Asociației Vieții Private, Sergiu Bozianu, în ședință solemnă, reprezentând coordonatele oficiale ale colaborării de referință.

Consiliul Superior al Procurorilor va informa opinia publică despre progresele înregistrate în contextul acestei colaborări.

Consiliul Superior al Procurorilor